ABOUT

MARIE NILSSON industrial design portfolio & crafts collections

ABOUT

I am industrial designer with master degree from Lund University, Sweden, and 20+ years of experience in different roles within product development. My work extend over a wide area; industrial design, design management, strategic product portfolio management, strategic concept design, innovation management, sustainable design, process development, design policies, branding and more.


My breath of life is to work creatively, preferably on conceptual and visionary level. It is important for me to create solutions that are sustainable from an ecologic, economic and social perspective. I want to put the user in center and add true value. I feel like I really contributed to something when I manage to engage, enthuse and provide insights in creativity and sustainability.


For many years, I have worked as in-house designer and product strategist at Nederman. From 2018, I will work full time with building up a new design agency, Öresund Strategy & Design.


Founder of Öresund Strategy & Design AB

Design and strategy studio.

Go to web site >

Article; design exhibition at Landskrona konsthall 2016 >


Marie Nilsson Collections

Own collections of stone ware and textile craft.

Go to Collections >OM

Jag är industridesigner med masterexamen från Lunds Universitet och med 20+ års erfarenhet i olika roller inom produktutveckling. Mitt arbete spänner över ett brett område: industridesign, design management, strategiskt product portfolio management, strategisk konceptdesign, innovation, hållbar design, processutveckling, designpolicys, branding mm.


Min livsluft är att arbeta kreativt, helst på konceptuell och visionär nivå. Det är viktigt för mig att skapa lösningar som är hållbara ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Jag vill sätta användaren in centrum och addera verkliga värden. Jag känner att jag verkligen bidragit till något när jag lyckas engagera, entusiasmera och skapa insikter inom kreativitet och hållbarhet.


Jag har i många år arbetat som designer och produktstrateg på Nederman. Från 2018 kommer jag att arbeta full tid med att bygga upp en ny designbyrå, Öresund Strategy & Design.


Grundare av Öresund Strategy & Design AB

Design- och strategistudio.

Gå till hemsida >

Artikel; designutställning på Landskrona konsthall 2016 >


Marie Nilsson Collections

Egna kollektioner av stengods och textilt hantverk.

Gå till Collections >

© Copyright 2017. All Rights Reserved.