COLLECTIONS & SHOP

MARIE NILSSON industrial design portfolio & crafts collections

COLLECTIONS AND SHOP

This is a gallery and shop showing my own product lines and the more artistic sides of my creative work.

 

Visit the collections and do not hesitate to contact me if something is interesting you.

GALLERI OCH BUTIK

Detta är ett galleri och butik som visar mina egna produktkollektioner och de mer konstnärliga sidorna av mitt kreativa arbete.

 

Besök utställningen och tveka inte att kontakta mig om något intresserar er.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.