Skånegjord

MARIE NILSSON industrial design portfolio & crafts collections

SKÅNEGJORD

 

SKÅNEGJORD is a range of hand made stoneware products, inspired of the flat landscape and the fruitful soil of Skåne, in the south part of Sweden. They are carefully designed and made out of recycled clay and glaze, which gives vivid and unpredictable variations in form and colour.

 

Created together with ceramist Greta Pott in 2010 and 2015..

The plate is awarded in design competition Söderslätts Själ.

 

 

SKÅNEGJORD är en serie stengodsprodukter inspirerade av Söderslätts böljande landskap och bördiga mylla. De är ansvarsfullt formgivna av återvunnen lera och glasyr, därav dess levande och nyckfulla variationer i form och färg.

 

Skapad 2010 och 2015 tillsammans med keramiker Greta Pott.

Fatet är prisbelönt i designtävlingen Söderslätts Själ.

 

 

Go to Collections & Webshop >

 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.